Хууль тогтоомж

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

2017-04-19 14:35:31

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль 2017 оны 2 дугаар сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Шинэчлэлээс өмнө гэр бүл дэх хүчирхийллийг ахуйн хүрээний маргаан хэмээн үзэж, захиргааны хариуцлага тооцдог байсан бол хууль үйлчилж эхэлсэнээр хүчирхийлэл үйлдэх нь гэмт хэрэг гэж үзэх болсон билээ.  Хуулийг бүрэн эхээр нь хүргэе.  

файл үзэх

Журам батлах тухай

2017-04-26 17:52:46

файл үзэх

Санал асуулга