Хууль тогтоомж

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тогтоол

2018-11-19 04:04:54

Дүрэм батлах тухай

Төлөвлөгөө батлах тухай

Хурдан морь уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар чиглэл хүргүүлэх тухай

2018-06-27 09:42:38

hurdan mori

Хүүхэд хамгааллын хуулийн дагалдах журмууд:хамтарсан багийн ажиллах журам эрсдэлд байгаа хүүхдийн нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх журам

2017-04-19 16:05:17

файл үзэх

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай ОУ-ын хөдөлмөрийн байгууллагын 182 дугаар конвенц

2017-04-19 16:00:17

файл үзэх

Монголын мэргэжлийн нийгмийн ажилтны ёс зүйн дүрэм

2017-04-19 15:53:17

файл үзэх

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх, хуулийн этгээдийг магадлан итгэмжлэх журам

2017-04-19 15:48:41

файл үзэх

Хамтарсан багийн ажиллах журам

2017-04-19 15:44:41

файл үзэх

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц

2017-04-19 15:12:10

файл үзэх

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль

2017-04-19 15:00:39

файл үзэх

Хүүхдийн эрхийн тухай хууль

2017-04-19 14:54:32

файл үзэх
Хуудас:  1  (нийт 10 мэдээ )

Санал асуулга