Залуучуудын хөгжлийн газар

21 АЙМАГ 9 ДҮҮРГИЙН 32 ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВҮҮДИЙН АЛБАН ЁСНЫ ХАЯГ БАЙРШИЛ, МЭДЭЭЛЭЛ

2019-05-20 08:20:52

Залуучуудын хөгжлийн төв

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ АГУУЛГА

Мэдлэг, чадвартай, хариуцлагатай, өөртөө итгэх зан үйл бүхий амьдралын ур чадвартай залуучуудыг төлөвшүүлэх;

  • Оролцоонд тулгуурласан Залуучуудын зөвлөл
  • Амьдрах ухааны болон бусад сургалт
  • АУТанхим,ӨҮЭЭМКлиник, Төрийн байгууллага, ТББ, Бусад
  • Залуучуудын нэгдсэн судалгаа
  • Шийдвэр гаргах түвшинд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх
  • Сэтгэл зүйн болон бусад зөвлөгөө
  • Үе тэнгийн сургагч, сайн дурын ажил

Дэмжих бүлэг

Хуудас:  1  (нийт 2 мэдээ )

Санал асуулга