Залуучуудын хөгжлийн газар

“ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН АЖИЛТНУУДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ” СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай  хуулийн  9 дүгээр зүйлийн 9.6.8 дахь заалт, 9.8 дах хэсэг, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүн амын сантай  хамтран баталсан MNG06MLS төслийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд  Бэлгийн цогц боловсролын чиглэлээр Залуучуудын хөгжлийн төвийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион  байгуулагдлаа.

Санал асуулга