Залуучуудын хөгжлийн газар

Сүүлд нэмэгдсэн

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛУУД

  • Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажилд оролцож байна.
  • Оюутан залуусын эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах зорилгоор Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнтэй хамтран 9 дүгээр сарыг “Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сар” болгон зарлаж эрүүл амьдрах зан үйлийг дадал болгоход чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулсан.
  • Оюутны хөдөлмөрийн бирж байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаад байна.
  • Залуучууд судлалыг хөгжүүлэх зорилготойгоор “Залуучуудын хөгжил” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулж байна.

 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудтай хамтран ажиллаж сар бүр тогтмол уулзалт хийнэ.

Санал асуулга