Залуучуудын хөгжлийн газар

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛУУД

  • Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажилд оролцож байна.
  • Оюутан залуусын эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах зорилгоор Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнтэй хамтран 9 дүгээр сарыг “Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сар” болгон зарлаж эрүүл амьдрах зан үйлийг дадал болгоход чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулсан.
  • Оюутны хөдөлмөрийн бирж байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаад байна.
  • Залуучууд судлалыг хөгжүүлэх зорилготойгоор “Залуучуудын хөгжил” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулж байна.

 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудтай хамтран ажиллаж сар бүр тогтмол уулзалт хийнэ.

“ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН АЖИЛТНУУДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ” СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

2019-11-12 07:44:30

Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай  хуулийн  9 дүгээр зүйлийн 9.6.8 дахь заалт, 9.8 дах хэсэг, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүн амын сантай  хамтран баталсан MNG06MLS төслийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд  Бэлгийн цогц боловсролын чиглэлээр Залуучуудын хөгжлийн төвийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион  байгуулагдлаа.

Санал асуулга