Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

"АВРАГЧ МАЗААЛАЙ"-2018 буухиа тэмцээнд 380 хүүхэд оролцлоо

Дархан-Уул аймгийн ГБХЗХГ, Онцгой байдлын газар хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд жил бүр “Зулзагын гол” хүүхдийн зуслангийн амрагч хүүхдүүдийн дунд “Аврагч мазаалай” буухиа тэмцээн зохион байгуулдаг уламжлалтай билээ. Энэ жил зуслангийн 3-р ээлжинд амрагч 380 хүүхдэд 1 цагийн танхимын сургалт, 2 цагийн буухиа тэмцээнийг тус тус зохион байгууллаа. Тэмцээний талбайг бартаат саадаар урьдчилан бэлтгэж дараах 5 өртөөгөөр дамжин хурд хуч авхаалж самбаагаа сорин уралдлаа. Үүнд: 
1. Анхны тусламжийн өртөө
2. Гал сөнөөх өртөө
3. Тэсч амьд үлдэх өртөө
4. Буухиа тэмцээний өртөө
5. Бэлэн байдлын мэдлэгийн өртөө
Тэмцээний удирдамжийн дагуу 1,2,3 дугаар байрыг шалгаруулан үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшууллаа.

Санал асуулга