Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

Хүүхдийн урлагийн “Яргуй” их наадамд 1500 гаруй хүүхэд оролцлоо

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн 6-18 хүртэлх насны хүүхдийн дунд “Хүүхдийн урлагийн Яргуй их наадам”-ыг зохион байгууллаа.


Хүүхдийн урлагийн “Яргуй” их наадмыг 3 үе шаттай зохион байгуулж , ЕБ-ын 17 сургууль, 12 сургалтын төвийн 1512 хүүхэд дуу, хөгжим, бүжиг, язгуур урлагийн 13 төрлөөр оролцож, нэгдсэн гала тоглолтыг Залуучууд театрт зохион байгуулж, төрөл тус бүрд насны ангиллаар шагналт 3 байр эзлүүлж 6 цом 270 медаль, батламжийн эздийг тодруулав.
"Яргуй" их наадамд сургууль, анги хамт олныг идэвх санаачилгатай, зохион байгуулалттай удирдан оролцуулсан 4 багшийг шагнан урамшуулж, шилдэг 75 үзүүлбэрийг “Хүүхдийн урлагийн үндэсний их наадамд“-д оролцуулахаар дүрс бичлэгийг ОУ-ын хүүхдийн Найрамдал цогцолборт илгээлээ.

Санал асуулга