Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

ХНХЯамны харьяа байгууллагуудын “Нээлттэй хаалганы өдөр” Ховд аймагт болов

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Ховд аймгийн ГБХЗХГ, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, “Хөгжил” политехникийн коллежийн хамтарсан иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсох “Нээлттэй хаалганы өдөр” үйл ажиллагаа үргэлжилж байна.

Тус үйл ажиллагааг 5 дугаар сарын 2-4-ний өдрүүдэд Ховд аймгийн зүүн сумд болох Мянгад, Дөргөн, Чандмань сумуудад амжилттай зохион байгууллаа.

Энэхүү өдөрлөг нь төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх зорилготой бөгөөд 4 байгууллагын 32 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг сум орон нутгийн холбогдох хүмүүстэй хамтран ажиллаж орон нутгийн иргэдэд хэрэгцээ шаардлагатай байгаа үйлчилгээг үзүүлж ажиллалаа.

                                                                                                                                               

Санал асуулга