Мэдээ

Ханбогд сумын Хайрхан баг, Цагаан хад суурины иргэдэд гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө өгөв

Өмнөговь аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Ханбогд сумын Хайрхан баг, Цагаан хад сууринд ажиллалаа.

Энэ үеэр баг, суурины үйл ажиллагаатай танилцаж, гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, гэр бүлд зөвлөгөө өгөх, судалгаа, сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгууллаа.

Уг ажлыг Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийсэн байна.

Санал асуулга