Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

“Ахмадаас суралцъя” уулзалт, ярилцлага зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 09/04 тоот тогтоолоор 2018 оныг “Ахмадын жил” болгон зарласан билээ. Үүнтэй холбогдуулан Дархан-Уул аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Монгол уламжлал өв соёлыг таниулах зорилготой хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан “АХМАДААС СУРАЛЦЪЯ” уулзалт, лекцийн үйл ажиллагааг цувралаар зохион байгуулж байна.

Энэ хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн 15, 16, 18 дугаар сургуулийн 53 сурагчид “Гэрийн төрийн эзэн хаан Монгол аав”, “Сурган хүмүүжүүлэхүйн далай багш Монгол ээж”, “Ид шидээр бүтээгдсэн бурхан Монгол хүүхэд” сэдвээр “Жаргалант Дарханы төлөө” ТББ гүйцэтгэх захирал, хүндэт лектор М.Дэмбэрэлмаа, сургагч багш Т.Өлзиймаа, мэргэжилтэн А.Мягмаржаргал нар  лекц уншлаа.

 

Санал асуулга