Мэдээ

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛАЛД- БИДНИЙ ОРОЛЦОО” аян эхэллээ

Өвөрхангай аймагт “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ЖИЛ”-ийн хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн дунд "Хүүхдийн хөгжил хамгаалалд-Бидний оролцоо" аяныг эхлүүллээ.

Аяны хүрээнд албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүд дэргэдээ гэр бүлийн зөвлөлийг байгуулах, үйл ажиллагааг нь идэвхжүүлэх, хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлж ажиллах юм. Тус аяныг аймгийн ИТХурал, ЗДТГ-аас эхлүүлж туг, дэвтэрийг гардууллаа.

 

 

Санал асуулга