Мэдээ

Орхон аймгийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл хуралдлаа

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Орхон аймгийн Засаг Даргын 2018 оны 02-р сарын 26-ны өдрийн А/92 дугаар захирамжийн дагуу 17 гишүүнтэйгээр байгуулагдсан билээ.

Тус аймгийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл  2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр анхдугаар хурлаа зохион байгууллаа. Хурлын үеэр салбар зөвлөлийн захирамжийг гишүүдэд танилцуулж, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, салбар зөвлөлийн дүрэм, аймгийн залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр /2016-2021/-ийн хэрэгжилтийн байдал, ЗХТ-ийн дүрэм, үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөг танилцууллаа.

Уг хурлаар Орхон аймгийн Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрийн ажлын хэсгийг шинэчлэх, салбар зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөнд дахин санал авахаар хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

Санал асуулга