Мэдээ

Дархан-Уул аймгийн ГБХЗХГ, Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа

Дархан-Уул аймгийн ГБХЗХГ, Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар 2018 онд хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа. Санамж бичгийн хүрээнд ГБХЗХГ-ын дэргэдэх Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төвөөс хоригдогч нараас хаалттай судалгаа авах, дүгнэлт хийх, тэдэнд шаардлагатай үед бүлгийн зөвлөгөө, заслын үйлчилгээ үзүүлэх ажлуудыг зохион байгуулна. 
Өнөөдөр ГБХЗХГ-аас Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газрын 46 албан хаагчдад “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сургалт зохион байгууллаа.

Санал асуулга