Мэдээ

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын бодлого, үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийн сургалт болов

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын дэргэдэх Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн албаны 40 гаруй ажилтнууд сургалтад хамрагдлаа. Онцгой байдлын газрын дэргэдэх Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн албаны 40 гаруй ажилтнуудад хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын бодлого, үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Санал асуулга