Мэдээ

Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих төслийг эхлүүллээ

 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР-т тусгагдсан “АЛТАЙН БАЯЛАГ ЗАЛУУЧУУД” хөтөлбөрийн хүрээнд 15-34 насны залуучуудыг хамруулж залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих төслийг эхлүүлж байна. Уг арга хэмжээг Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр GFA Консалтинг группын хэрэгжүүлж буй Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслөөс Стартал Монгол ТББ, аймгийн Хөдөлмөр , халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэхүү туршилтын хөтөлбөрийн зорилго нь аймагт гарааны бизнес эрхлэх таатай орчинг бүрдүүлэх , залуучуудаар удирдуулсан гарааны бизнесийг төрүүлэх, дэмжих, орон нутгийн залуучуудыг сургаж, гарааны бизнес эрхлэх мэдлэг чадвартай, сэтгэхүйтэй болгоход чиглэж байгаа юм.

Санал асуулга