Мэдээ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 11-12-р ангийн сурагчдын дунд

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 11-12-р ангийн сурагчдын дунд "Хүүхдийн эрхийн хамгаалал түүний хөгжлийн чиг хандлага" сэдэвт сэдэмж бичгийн уралдаан зохион байгуулагдаж байна.
Оролцогчдын материалыг 11 сарын 22-ны өдөр 18.00 хүртэл хүлээн авна.

Санал асуулга