Мэдээ

"Хүүхэд Хамгааллын Явуулын Үйлчилгээ"-ний 9-р сарын төлөвлөгөөтэй танилцаарай.

Та бүхэн бидний очих газарт хаана ч ирсэн бид танд үйлчилгээгээ үзүүлэх болно.


Хүүхэд хамгааллын урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээг хөдөлгөөнт хэлбэрээр газар дээр нь шуурхай үзүүлэх, зөвлөн туслах зорилготой тус үйлчилгээ дараах 4 зорилгын хүрээнд ажиллах болно.

Зорилт 1. Олон нийтийг мэдлэгжүүлэх
Зорилт 2. Үүрэг хүлээсэн мэргэжилтнүүдийг ажлын байранд нь чадавхжуулах
Зорилт 3. Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг илрүүлэх, холбон зуучлах
Зорилт 4. Эрсдэлт орчинг илрүүлэх

Санал асуулга