Мэдээ

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ЖИЛИЙН 2019-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Санал асуулга