Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

Хүүхдийн эрх, хамгааллын байнгын ажиллагаатай салбар дундын ажлын хэсэг хуралдлаа

Хүүхдийн эрх, хамгааллын байнгын ажиллагаатай салбар дундын ажлын хэсгийн хоёр дахь хуралдаан  Туушин зочид буудлын Хурлын танхимд боллоо. Хуралд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын Дэд сайд С.Мөнгөнчимэг, ХНХЯ-ны Хүн амын хөгжлийн газрын дарга С.Тунгалагтамир, хэлтсийн дарга Н.Баярмаа, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга О.Алтансүх,  тэргүүтэй байнгын ажиллагаатай салбар дундын ажлын хэсгийн  гишүүд болон албаны бусад хүмүүс оролцлоо.

Тус ажлын хэсгийн анхдугаар хуралдаан өнгөрсөн 12 дугаар сард болсон бөгөөд энэ удаагийн хурлаар өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлын талаар болон цаашид хүүхдийн хөгжил, хамгаалалтай холбоотой ямар ажил хийх талаараа ярилцаж байр сууриа нэгтгэсэн юм.

Өнгөрсөн хугацаанд Хүүхдийн эрх, хамгааллын байнгын ажиллагаатай салбар дундын ажлын хэсэг нь дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэжээ. 

Тодруулбал, Хүүхдэд ээлтэй эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх дэд ажлын хэсэг, Хүүхдийн хөгжил, оролцоог дэмжих дэд ажлын хэсэг, Хүүхэд хамгааллын дэд ажлын хэсэг гэсэн гурван хэсэгт хуваагдан тус бүр хоёр удаа хуралдаж, дэдэ ажлын хэсгийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарын хурлыг нэг удаа зохион байгуулсан байна.

ХНХЯ

Санал асуулга