Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

Олон Улсын Хүүхдийн “Найрамдал” цогцолбор, Монголын Хүүхдийн ордон хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа

Монголын Хүүхдийн ордон үүсэн байгуулагдсаны түүхт 60 жил, Олон Улсын Хүүхдийн “Найрамдал” Цогцолборын үүсэн байгуулагдсаны түүхт 40 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд, мөн цаашлаад хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, авъяас чадварыг нээн, хөгжүүлэх чиглэл дэх үйл ажиллагаануудын чанар, зохион байгуулалтын асуудлыг сайжруулахад, байгууллага хооронд хамтын ажиллагаа болон дэмжлэгийг тодорхойлох зорилгоор хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа. Олон Улсын Хүүхдийн “Найрамдал” Цогцолборыг төлөөлж, Ерөнхий захирал О.Доржсүрэн, Монголын Хүүхдийн Ордон-ы захирал Б.Цэнгэлмаа санамж бичигт гарын үсэг зурав.

Хүүхэд багачуудын авъяас чадварыг нээн хөгжүүлэх их үйлсэд харилцан туршлага солилцож, үр дүнтэй ажиллах зорилгоор Олон Улсын Хүүхдийн Урлагийн Их наадам ,Хүүхэд, өсвөр үеийнхний дунд хамтарсан уралдаан , Багш ажилчид, байгууллага хамт олны  хооронд хамтарсан соёлын үйл ажиллагаа зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг хамтран зохион байгуулах юм. 

Санал асуулга