Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

“Аз жаргалтай гэр бүл” төсөл хэрэгжиж байна

Гэр бүлийн гишүүдэд эерэг харилцаа бий болгох, гэр бүлийн бат бэх байдлыг сайжруулах зорилгоор Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын Хөгжлийн газрын харьяа Сургалт, судалгаа мэдээллийн төв,  “Жэй Си Ай Конгресс” байгууллага болон Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран “АЗ ЖАРГАЛТАЙ ГЭР БҮЛ” төслийг зохион байгуулж байна. Уг төсөл 3 үе шаттай бөгөөд нэгдүгээр шат “Хосын сургалт” 2018 оны 3 сарын 30, 31-ний өдрүүдэд “Жаргалант” амралтын газар Сонгинохайрхан дүүргийн 10 гэр бүлд амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтаар гэр бүлийн боловсрол, үнэ цэнэ, үнэт зүйлс, хосын харилцаа зэрэг үндсэн ойлголт өгөгдөж, хосуудад ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх, оролцогчдын бүлгийн уулзалт зэрэг үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдсан. Хөтөлбөр үйл ажиллагааны дундуур хамтдаа хөгжилдөх, хөгжөөнт тоглоом, уламжлалт эмчилгээ, стресс тайлах, тайвшруулж амраах массажанд орох, хосын гэрэл зургийг авч дурсгах зэрэг хамтдаа байх дурсамжтай мөчүүдийг үлдээх, эерэг нөлөөлөл үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа болсон. Төслийн хоёрдугаар үе шат болох “Хосын болзоо” 4-р сарын 20-ны өдөр, гуравдугаар үе шат нь Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг угтан “Аз жаргалтай гэр бүл” үйл ажиллагаанд хосууд хүүхдүүдийн хамт оролцоно.


 

Санал асуулга