Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрынхан ахмадуудаа хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүллээ

Монгол түмний уламжлалт цагаан сарын баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын хамт олон ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн, гурван үеийн туршлага судлах уулзалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа.

Энэ үеэр ГБХЗХГ-ын дарга О.Алтансүх “Бид 2017 онд  Залуучуудын хөгжлийн тухай хуулийг батлуулж, энэ оны нэгдүгээр сараас эхлэн хэрэгжиж байна. Мөн УИХ-ын хаврын чуулганаар Гэр бүлийн тухай хуулийг оруулах гэж байгаа. Эрхзүйн орчин сайжирч байна.

 

Өнгөрсөн хугацаанд бид багагүй ажил хийж, салбарынхаа төсвийг 14 дахин нэмэгдүүлж чадлаа. Энэ жил бидний хувьд нүсэр их ажлын жил. Бид хөгжлийн үйлчилгээг бий болгож, ажиллах боловсон хүчинг бэлтгэх, энэ чиглэлээр ажилладаг хувийн болон олон улсын байгууллагын санаачилгыг дэмжих, иргэндээ хүрсэн үйлчилгээг бий болгоход анхаарч ажиллана” гэв.

Мөн тэрбээр Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын I  давхарт “Ахмадын зөвлөл”-ийн гишүүддээ зориулан тусгай өрөө гаргасан бөгөөд цаашдын үйл ажиллагаандаа ахмад үеийнхээ үнэтэй зөвлөгөөг тусган ажиллана хэмээн онцолсон. Хүндэтгэлийн хүлээн авалтын дараа ахмадууд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа.  

 

 

Санал асуулга