Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын газар

Сүүлд нэмэгдсэн

ТАНИЛЦУУЛГА

 

- А.Энхбаатар: ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ 


- Ж.Азжаргал: ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН БОДЛОГО ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- И.Золдэлгэр: ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛ ХАМТИЙН АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- М.Отгонгэрэл: ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ОРОЛЦОО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Т.Мөнхцэцэг: ЭРСДЭЛД НӨХЦӨЛД БАЙГАА ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Б.Батсайхан: ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

 

- С.Тунгалаг: АСРАМЖ ХАЛАМЖИЙН ҮРЧЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

Санал асуулга