Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын газар

ТАНИЛЦУУЛГА

 

- Ц.АЛТАНЗАЯА: ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА

 

- Б.АРИУНТУЯА: ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН БОДЛОГО, ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Ж.АЗЖАРГАЛ: ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Г.САРАНХҮҮ: ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦОО, ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Б.ПАГМАДУЛАМ: ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Санал асуулга