Статистик, гарын авлага

Сүүлд нэмэгдсэн

Уралдааны бүртгэлийн программд тохируулга хийх заавар

 https://www.youtube.com/watch?v=00nHel877Pg

Санал асуулга