Статистик, гарын авлага

Уралдааны бүртгэлийн программд тохируулга хийх заавар

Уншсан тоо: 220 Хуваалцах


 https://www.youtube.com/watch?v=00nHel877Pg

Санал асуулга