Статистик, гарын авлага

Асрамж, халамжийн бүртгэлийн програм ашиглах заавар

https://www.youtube.com/watch?v=Tzgk_K2qeNQ

Санал асуулга