Статистик, гарын авлага

Сүүлд нэмэгдсэн

Эрсдэлийн үнэлгээний программ ашиглах заавар

2019-07-08 05:07:43

https://www.youtube.com/watch?v=W8rWSy59nvs

Уралдааны бүртгэлийн программд тохируулга хийх заавар

2019-07-08 05:04:03

 https://www.youtube.com/watch?v=00nHel877Pg

Хүүхдийн зуслан

2019-05-08 07:54:02

https://www.youtube.com/watch?v=MVgLcyugAyU

Хурдан морины уралдааны бүртгэл

2019-05-08 07:53:18

https://www.youtube.com/watch?v=ZWUVoqgzq2M&t=358s

Асрамж, халамжийн бүртгэлийн програм ашиглах заавар

2019-03-19 05:27:43

https://www.youtube.com/watch?v=Tzgk_K2qeNQ

Хуудас:  1  (нийт 5 мэдээ )

Санал асуулга