Хууль тогтоомж

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай Аймаг, нийслэл, 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар/хэлтэсийн дарга нарт чиглэл хүргүүлсэн албан тоот

Санал асуулга