Статистик, гарын авлага

Монголын гэр бүлийн асуудал хэрэгцээ үйлчилгээний хувилбар судалгаа 2018 он

2019-05-16 03:50:27

Судалгаа 2018 он.pdf

Хүүхдийн хөдөлмөрийн холбогдолтой хууль тогтоомжийн эмхэтгэл

2019-01-28 09:47:44

Хүүхдийн хөдөлмөрийн холбогдолтой хууль тогтоомжийн эмхэтгэл

Хөдөлмөрлөх эрхээ мэдье хэрэгжүүлэе гарын авлага

2019-01-28 06:52:51

Хөдөлмөрлөх эрхээ мэдье хэрэгжүүлэе гарын авлага

Өдөр өнжүүлэх төвүүдийн өнөөгийн нөхцөл байдал судалгаа 2018

2019-01-18 01:36:36

өдөр өнжүүлэх төвийн судалгаа

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН АСУУДЛААР ХИЙГДСЭН СУДАЛГААНЫ НЭГДСЭН ЛАВЛАГАА (1990-2018)

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаар хийгдсэн судалгааны нэгдсэн лавлагаа (1990-2018)

Монголын хүүхдүүд 2016-2017

2018-11-15 06:01:21

http://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=mongoliin_huuhduud_2016-2017.pdf&ln=Mn 

Хуудас:  1  (нийт 7 мэдээ )

Санал асуулга