Ил тод байдал

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал / I улирлын байдлаар /

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт 2018  оны 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт 47 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэлээ.

Санал асуулга