Ил тод байдал

Иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Оюунчимэг /51-262109/

Иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг ажлын өдрүүдэд 08.30- 12.30 13.30-17.30 цагийн хооронд авч хариу өгч байна.

2019-10-28 09:04:36

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал / I улирлын байдлаар /

2018-04-18 12:17:24

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт 2018  оны 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт 47 өргөдөл гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэлээ.

Хуудас:  1  (нийт 3 мэдээ )

Санал асуулга