Илтгэл

Залуучууд судлал-2017 Эрдэм шинжилгээний бага хурлын тавдугаар байр

2017-08-10 09:22:14

файл үзэх

Залуучууд судлал-2017 Эрдэм шинжилгээний бага хурлын дөрөвдүгээр байр

2017-08-10 09:21:17

файл үзэх

Залуучууд судлал-2017 Эрдэм шинжилгээний бага хурлын гуравдугаар байр

2017-08-10 09:20:28

файл үзэх

Залуучууд судлал-2017 Эрдэм шинжилгээний бага хурлын дэд байр

2017-08-10 09:20:01

файл үзэх

Залуучууд судлал-2017 Эрдэм шинжилгээний бага хурлын тэргүүн байр

2017-08-10 09:18:47

файл үзэх

Залуучууд хөгжил-2017 оюутны илтгэлийн уралдааны тавдугаар байр

2017-07-24 13:50:55

файл үзэх

Залуучууд хөгжил-2017 оюутны илтгэлийн уралдааны дөрөвдүгээр байр

2017-07-24 13:46:55

файл үзэх

Залуучууд хөгжил-2017 оюутны илтгэлийн уралдааны гуравдугаар байр

2017-07-24 13:45:32

файл үзэх

Залуучууд хөгжил-2017 оюутны илтгэлийн уралдааны дэд байр

2017-07-24 13:41:02

файл үзэх

Залуучууд хөгжил-2017 оюутны илтгэлийн уралдааны тэргүүн байр

2017-07-24 13:35:50

файл үзэх

Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр

2017-04-20 11:06:48

файл үзэх

Монголын нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

2017-04-19 16:17:03

файл үзэх

Орон нутаг дахь залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт ба эрүүл мэндийн байдал

2017-04-18 17:07:00

Сүүлийн 15 жилийн хугацаанд хүн амын тооллогын дүнгээр манай улсын хүн амын 35-40 орчим хувийг залуучууд тогтмол эзэлж байна. Энэ нь хоёр талтай ойлголтыг агуулж буй. Нэг талаас хүн амын томоохон хэсгийг эзэлж байгаагийн хувьд энэ бүлэг рүү чиглэсэн төрийн дэмжлэг, бодлого, үйл ажиллагаа, анхаарал зайлшгүй шаардлагатай. Нөгөө талаас хөгжиж байгаа орнуудын нэгэн адил нийгэм, эдийн засгийн хөгжил,боломж, нөөцтэй холбоотойгоор залуучуудад эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах,хөдөлмөр эрхлэх, хангалттай цалин хөлс авах, нийгмийн амьдралд тэгш оролцох,өөрийн дуу хоолой, санал бодлоо илэрхийлж чадахгүй байх зэрэг тулгамдсан асуудлууд оршиж байгаа гэдгийг харуулж байна.

Орон нутаг дахь залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт ба эрүүл мэндийн байдлын талаарх илтгэлийн дэлгэрэнгүйг дараах файлаас уншина уу. 

 

файл үзэх

Залуучуудын улстөрийн соёлын төлөвшил

2017-04-18 14:23:19

"Залуучууд судлал-2016" номонд залуучуудын улс төрийн соёлын төлөвшлийн талаар ШУА, Философийн хүрээлэн, Улс төр судлалын
салбарын ЭША, магистр А.Хишигдаваа судалгаанд суурилж, жишээ татан сонирхолтой байдлаар бичжээ.  Илтгэлийг бүрэн эхээр нь хүргэе. 

 

 

файл үзэх

Харааны бэрхшээлтэй залуучуудын боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд

2017-04-18 13:58:49

Харааны бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах, тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээл, нийгмийн сөрөг хандлагыг арилгах, тэднийг нийгэм хамт олны дунд оруулах замаар нийгмийн идэвхитэй гишүүн болгоход бүх түвшний боловсролын цогц систем хэрэгтэй бөгөөд тухайн иргэдэд жигд хүртээх нь төрөөс олон нийтийн өмнө хүлээсэн үүрэг юм.

Сүүлийн жилүүдэд харааны бэрхшээлтэй залуучуудыг их, дээд сургуулиудад суралцуулж, хамт олонд нь тулгуурлан хөгжүүлэх, цаашлаад ажил хөдлөмөр эрхлэх амьдралын баталгаатай болгоход олон улс орнууд анхаарал хандуулах боллоо. Энэ талаар "Залуучууд судлал- 2016" номонд дараах байдлаар тайлбарлажээ. 

 

файл үзэх
Хуудас:  1   2  (нийт 17 мэдээ )

Санал асуулга