Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Илтгэл

ДЗМОУБ - ын Стратеги үнэлгээний захирал Болдын Болорцэцэг: Хүн нэг эрдэнэ – Хүмүүжил мянган эрдэнэ

2017-10-10 11:51:27

файл үзэх

ОБЕГ, ГСХ, Гамшгийн удирдлагын Судалгааны төвийн дарга П.Даш: Онцгой байдлын үед хүүхэд хамгаалал, урьдчилан сэргийлэх талаар эцэг эхийн чадамжийг дээшлүүлье

2017-10-10 11:47:00

файл үзэх

Г.Нямхүү: Гүүд Нэйборс Нөлөөллийн хөтөлбөрийн ажилтан

2017-10-10 11:18:40

файл үзэх

Ж.Батсуурь, Э.Энхмаа:УГИЙН БИЧГЭЭ ХӨТЛӨХ НЬ ЭЦЭГ ЭХИЙН ХАРИУЦЛАГА МӨН

2017-10-10 11:01:49

файл үзэх

Л.НАРАНГЭРЭЛ: ЭХИЙН СҮҮ, БҮҮВЭЙН ДУУНЫ АЧ ХОЛБОГДОЛ

2017-09-18 16:32:49

файл үзэх

ДЗОУБ: ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГЫГ ӨДӨР ТУТМЫН АМЬДРАЛДАА ХЭРЭГЛЭХИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

2017-09-18 16:26:07

файл үзэх

СЭТГЭЛЗҮЙЧ Г.НАРАНБААТАР: ААВ БАЙХ ХАМГИЙН САЙХАН

2017-09-18 16:20:16

файл үзэх

СУРАГЧ Б.ГАНЧИМЭГ: ЭЭЖ, ААВ МИНЬ ИЙМ Л БАЙГААСАЙ

2017-09-18 16:17:48

файл үзэх

ЦЕГ: “ХҮҮХДИЙГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ЭЦЭГ, ЭХИЙН ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА”

2017-09-18 16:11:46

файл үзэх

Д.МӨНХӨӨ: ХҮНЭЭР ХҮН ХИЙХ ҮНДЭСНИЙ ДЭВШИЛТ УЛАМЖЛАЛ БА ОРЧИН ҮЕ

2017-09-18 16:03:19

файл үзэх

ХНХЯ-НЫ ДЭД САЙД С.МӨНГӨНЧИМЭГ: “МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРӨӨС ГЭР БҮЛ, ХҮҮХДИЙН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АНХААРАХ АСУУДАЛ”

2017-09-18 15:53:01

файл үзэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ИЛГЭЭЛТ /“Гэр бүл, хүүхдийн хүмүүжлийн анхдагч орчин” эцэг, эхийн үндэсний зөвлөгөөнд оролцогчдод/

2017-09-18 15:47:48

файл үзэх

О.АЛТАНСҮХ: “ГЭР БҮЛ – ХҮҮХДИЙН ХҮМҮҮЖЛИЙН АНХДАГЧ ОРЧИН” ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮНДСЭН ИЛТГЭЛ

2017-09-18 15:44:47

файл үзэх

Гэр бүлийн асуудлаар хэрэгжиж буй хууль, тогтоомжийн тайлан, шалгуур үзүүлэлтийн тоон мэдээлэл гаргах зөвлөмж

2017-04-19 17:28:56

файл үзэх

"Гэр бүл хөгжил дэвшил 1,2" хөтөлбөр

2017-04-19 17:17:00

файл үзэх
Хуудас:  1   2  (нийт 29 мэдээ )

Санал асуулга