Ил тод байдал

"ажилтан, албан хаагч нарын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр" батлах тухай

Санал асуулга