Ил тод байдал

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт

 

http://www.fcy.gov.mn/source/2017%20awliga.pdf

Санал асуулга