Ил тод байдал

Байгууллагын 2018 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Байгууллагын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

http://www.fcy.gov.mn/source/2018%20awliga.pdf

 

 

 

 

Санал асуулга