Ил тод байдал

Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2018-08-15 02:20:26

http://www.fcy.gov.mn/source/a-25.pdf

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын ёс зүйн хорооны 2018 оны эхний хагас жилийн тайлан

2018-07-09 10:03:34

http://www.fcy.gov.mn/source/tailan2018.pdf

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын ёс зүйн хорооны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2018-07-09 09:58:14

http://www.fcy.gov.mn/source/tolowlogoo2018.pdf

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт

2018-05-15 07:57:23

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгтдэлгэрэнгүй . .

Байгууллагын 2018 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2018-03-09 16:41:15

Байгууллагын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөдэлгэрэнгүй . .

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017-04-03 12:49:55

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөдэлгэрэнгүй . . файл үзэх

Ёс зүйн хорооны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017-04-03 12:44:47

файл үзэх

Албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм батлах тухай

2017-04-03 12:43:52

файл үзэх

Ёс зүйн хороо байгуулах тухай

2017-04-03 12:42:30

файл үзэх
Хуудас:  1  (нийт 9 мэдээ )

Санал асуулга