Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Видео мэдээ

  Цаг үеийн мэдээ

 • ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙН ТАЛААР ЗӨВЛӨЛДЛӨӨ

  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН, ШАДАР САЙД Ө.ЭНХТҮВШИНГИЙН ИВЭЭЛ ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ БА ЭЦЭГ ЭХИЙН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА сэдэвт зөвлөгөөн /2019.03.16/ Төрийн ордны их танхимд болж байна.

  Дэлгэрэнгүй

  2019-03-19 01:33:47

 • Асрамж, халамжийн бүртгэлийн програм ашиглах заавар

  Асрамж, халамжийн бүртгэлийн програм ашиглах заавар

  Дэлгэрэнгүй

  2019-03-18 02:45:01

 • ДАРХАН-УУЛ ХОТ 2019 ОНЫГ ГЭР БҮЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ БОЛГОН ЗАРЛАЛАА

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн олон чухал арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байна. 

  Дэлгэрэнгүй

  2019-02-25 02:49:13

 • Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн эхэллээ

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн өнөөдөр /2019.02.21/ эхэллээ.

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнд тус салбарт ажиллаж байгаа 7000 гаруй албан хаагчдын төлөөлөл болсон 250 гаруй удирдах ажилтан оролцож байна.

  Дэлгэрэнгүй

  2019-02-21 10:27:38

 • ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 57 ДУГААР ТОГТООЛ

  ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 57 ДУГААР ТОГТООЛ

  Дэлгэрэнгүй

  2019-02-01 06:17:32

Санал асуулга