Статистик, гарын авлага

1.

"Судалгааны бүтээлийн эмхтгэл-1" 2019  Судалгааны бүтээлийн эмхэтгэл.pdf 
2.  Хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, хүмүүжилд сөрөг нөлөө үзүүлж болох хүчин зүйлийг тодорхойлох судалгааг ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

3.

Хүүхдийн оролцооны зураглал судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

4.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаар хийгдсэн судалгааны нэгдсэн лавлагаа ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ
5. Хичээлээс гадуурх сонгон, секц, дугуйлангийн үйл ажиллагаа, сургалтын чанар хүртээмж, үнэ төлбөрийн нөхцөл байдал судалгааны тайланг ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ